2015

4ο Διεθνές Συνέδριο E-Life 2015, Αθήνα, Ελλάδα